Egyházközösségünk

Lelkipásztorunk: Tisza TiborReformátus templom

A templom és az imaház gondnoka: Kópis Lászlóné

Harangozó: Bartha Barnáné